ترمیم امالگام و کامپوزیت چیست؟

ترمیم امالگام و کامپوزیت چیست؟

منظور از آمالگام مواد نقره ای رنگ مورد استفاده در بازسازی دندانها پوسیده یا شکسته می باشد و کامپوزیت ها مواد همرنگ مورد استفاده در پرکردن دندان میباشد.

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید