طریقه صحیح استفاده از نخ دندان

طریقه صحیح استفاده از نخ دندان

1- قبل از استفاده از نخ، دستها را با آب و صابون خوب بشوييد.
2- حدود ۳۵ سانتي متر از نخ دندان را ببريد.
3- دو طرف نخي را كه بريده ايد، در هر دو دست، به دور انگشت وسط بپيچيد .
4- سه انگشت آخر را ببنديد و دو دست را از هم دور كنيد تا نخ محكم كشيده شود. به اين ترتيب انگشت نشانه و شست هر دست آزاد مي ماند.
5- قطعه اي از نخ به طول ۲ تا ۵/۲ سانتي متر را مطابق شكل، بين انگشتان شست و اشاره هر دست نگاه داريد.
6- نخ را باحركتي شبيه اره كشيدن به آرامي به فضاي بين دندانها وارد كنيد. مواظب باشيد نخ لثه را زخم نكند.
6-1 براي وارد كردن نخ بين دندانهاي فك پايين از دو انگشت اشاره استفاده كنيد.

6-2 براي وارد كردن نخ بين دندانهاي فك بالا از دو انگشت شست يا انگشت شست و اشاره استفاده كنيد.

7- نخ را به كناره يكي از دندانها تكيه داده و با ملايمت به زير به لثه ببريد. وقتي نخ را تا آنجا كه ممكن است به زير لثه برديد، آنرا به سطح كناري دندان بچسبانيد و چند بار به طرف بالا و پايين حركت دهيد.
8- نخ را كمي حركت داده قسمت تميز نخ را در همان محل، به سطح بين دنداني مجاور بچسبانيد و همين كار را تكرار كنيد. بعد از آن نخ را از بين دندانها خارج كنيد. آن قسمت از نخ را كه براي اين دندانها استفاده كرده ايد جابجا كنيد و نخ كشيدن دندان بعدي را شروع كنيد. اين كار را براي تمام سطوح بين دندانها تكرار كنيد.
9- پشت آخرين دندان هر فك را نيز مثل دندانهاي ديگر نخ بكشيد.
براي تميز كردن سطوح بين دنداني هيچ وقت از چيزهاي سخت و نوك تيز مثل سنجاق و چوب كبريت استفاده نكنيد.

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید