ارتودنسی

چگونگی مسواک زدن در طول درمان ارتودنسی

  در طول درمان ارتودنسی، صرف وقت کافی برای تمیز کردن و توجه مناسب به شرایط براکت‌ها و دندان‌ها از اهمیت خاص…

نحوه استفاده از نخ دندان در ارتودنسی

 در صورت امکان از نخ دندان موم‌دار استفاده کنید. هنگام نخ دندان کشیدن حین درمان ارتودنسی باید به این نکته مهم توجه…