چگونگی مسواک زدن در طول درمان ارتودنسی

چگونگی مسواک زدن در طول درمان ارتودنسی

  در طول درمان ارتودنسی، صرف وقت کافی برای تمیز کردن و توجه مناسب به شرایط براکت‌ها و دندان‌ها از اهمیت خاص…